Sprawozdania

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1015) o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, publikujemy Sprawozdania z przejrzystości działania naszej spółki, przedstawiające nasz ład korporacyjny, system kontroli jakości, zasady zachowania niezależności, wyniki finansowe oraz listę jednostek zainteresowania publicznego, których sprawozdania finansowe były badane przez ECOVIS Poland Sp. z o.o.

Raport 2023

Aktualizacja 09.07.2024

Raport 2023

Raport 2022

 Aktualizacja 21.12.2023

Raport 2022

Raport 2021

Raport 2020

Raport 2019

Raport 2018

Raport 2017

Raport 2016

Raport 2015

Raport 2014

Raport 2013

Raport 2012

Raport 2011

Raport 2010

Raport 2009

Zaufali nam