Usługi pokrewne

Celem usług pokrewnych jest przeprowadzenie procedur, które zostały uzgodnione przez biegłego rewidenta, jednostkę oraz odpowiednie strony trzecie oraz sporządzenie raportu dotyczącego faktycznych ustaleń.

Zakres usługi pokrewnej ustalamy w porozumieniu ze Zleceniodawcą. W ramach tych usług oferujemy, m.in.:

  • usługi uzgodnionych procedur dotyczące informacji finansowych,
  • weryfikację ksiąg rachunkowych,
  • usługi kompilacji danych finansowych.

Zaufali nam