Doradztwo podatkowe

Nasze usługi mają na celu dostarczenie efektywnych podatkowo, a zarazem bezpiecznych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.
Naszymi priorytetami są: najwyższa jakość, indywidualne podejście do Klienta, lojalność i zaufanie, poufność przekazanych informacji.

Z naszych usług korzystają zarówno duże koncerny (zarówno polskie, jak i zagraniczne), jak i organizacje non-profit, wyższe uczelnie i towarzystwo naukowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym mali i średni przedsiębiorcy).

Świadczymy doradztwo w następujących obszarach:

 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek od towarów i usług
 • opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od nieruchomości
 • inne zobowiązania publicznoprawne

Zakres świadczonych usług obejmuje m. in.:

 • doradztwo związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności i wyborem optymalnej formy opodatkowania,
 • doradztwo w bieżącej działalności,
 • ulgi podatkowe (IP Box, ulga B+R),
 • wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz opinii zabezpieczających i opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła (WHT),
 • wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS),
 • transakcje z podmiotami powiązanymi (dokumentacja cen transferowych, analizy benchmarkingowe),
 • prowadzenie sporów (postępowania kontrolne i podatkowe),
 • audyty podatkowe,
 • wnioski o zwrot nadpłaconego podatku, w tym podatku u źródła

Zaufali nam