Rozwiązania IT

Dla współczesnego podmiotu gospodarczego niezwykle ważna jest kompleksowa, szybko dostępna informacja o sytuacji ekonomicznej, a zwłaszcza o kosztach prowadzonej działalności. Informacji tych dostarcza rachunkowość.

Szacuje się, że obecnie 1/3 lub nawet więcej pracowników w firmie zajmuje się przetwarzaniem danych, a coraz więcej nakładów i środków poświęca się w przedsiębiorstwie na opanowanie chaosu informacyjnego.

Dostarczamy rozwiązania IT w następujących dziedzinach:

 • Informatyzacja rachunkowości i procesów kontrolingowych,
 • Consulting IT,
 • Wdrażanie oprogramowania COMARCH ERP XL i Optima.
 • Przygotowywanie ekspertyz, opinii oraz projekty dotyczące informatyzacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przy pomocy zintegrowanych systemów informatycznych.

Korzyści

 • Optymalizacja IT zwiększająca efektywność firmy,
 • Usprawnienie funkcjonowania strategicznych działów firmy (w tym działów finansowo-księgowych),
 • Poprawa procesu obiegu dokumentów,
 • Ujednolicenie i standaryzacja procesów wewnątrz firmy ułatwiających procesy decyzyjne.

Usługi w zakresie informatyzacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej obejmują:

 • przeprowadzenie analizy stanu obecnego systemów informatycznych ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz zidentyfikowanie zapotrzebowania w tym zakresie poszczególnych działów,
 • porównanie produktów informatycznych dostępnych na rynku pod kątem ich elastyczności i dostosowania rozwiązań do specyfiki klienta,
 • opiniowanie wprowadzanych na rynek produktów z dziedziny informatyzacji rachunkowości pod kątem zgodności z ustawą o rachunkowości, zgodności z przepisami prawa podatkowego oraz ogólnej przydatności dla użytkownika,
 • nadzór nad pracami wdrożeniowymi od strony koncepcyjnej i merytoryczne, oraz na życzenie Klienta, również informatycznej,
 • parametryzacja i optymalizacja wdrażanych systemów.

Do Państwa dyspozycji pozostaje wykwalifikowany zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości firm, zarządzaniu oraz informatyce.

Zaufali nam