Obsługa kadrowo-płacowa

Prowadzimy administrację wynagrodzeń oraz akt personalnych pracowników Klienta bez względu na formę zatrudnienia. Pomagamy zmniejszać koszty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, uwzględniając specyficzne wymagania i potrzeby firmy.

KADRY

W ramach administracji dokumentacją kadrową oferujemy:
 • prowadzenie i udostępnianie akt osobowych,
 • ewidencję i kontrolę rozliczania nieobecności z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i innych,
 • kontrolowanie ważności badań lekarskich oraz kierowanie na badania lekarskie – wstępne, okresowe orazkontrolne,
 • kontrolowanie dokumentacji szkoleń obligatoryjnych,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • przygotowanie dokumentów związanych z ustaleniem oraz ustaniem stosunku pracy,
 • wydawanie zaświadczeń między innymi o okresach zatrudnienia, zaświadczeń o wynagrodzeniu, świadectwpracy,
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowanie i wysłanie deklaracji, sporządzanie deklaracji GUS,
 • przyjmowanie organów kontroli zewnętrznej (Państwowej Inspekcji Pracy), przekazywanie informacji do uprawnionych instytucji m.in. komorników i banków,
 • sporządzanie raportów dla potrzeb zarządzania kapitałem ludzkim np. analiza czasu pracy.

PŁACE

W ramach administracji wynagrodzeniami oferujemy:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z uwzględnieniem różnego rodzaju składnikówwynagrodzenia, w tym benefitów pozapłacowych,
 • sporządzanie tzw.” pasków wypłat” dla pracowników,
 • dokonywanie wypłat wynagrodzeń na konta pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US oraz ZUS,
 • rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych,
 • kompletowanie dokumentów do ustalenia kapitału początkowego w celu przekazania do ZUS,
 • obsługę organów kontroli zewnętrznej (ZUS),
 • przygotowanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb wewnętrznych oraz zewnętrznych np. do GUS,
 • obsługa płac obcokrajowców.

Doradztwo HR i systemy motywacyjne

Kapitał ludzki to najważniejszy czynnik przyczyniający się do rozwoju biznesu, dlatego oferujemy Państwu pełne wsparcie w budowaniu systemów zarządzania personelem. Im zespół jest lepiej zarządzany, tym większe generuje korzyści. Nasze działania  poprzedza analiza stosowanego w firmie modelu zarządzania zasobami ludzkimi oraz poziomu dopasowania do niego kompetencji zarówno zatrudnianych jaki i już zatrudnionych pracowników. Analiza dotyczy również poziomu świadomości pracowników w zakresie istniejącej strategii firmy oraz wymagań stawianych pracownikom.

Ważnym elementem zarządzania kapitałem ludzkim jest sama jego adaptacja w nowym środowisku pracy. Według badań, ponad 20% nowozatrudnionych rezygnuje z pracy z powody braku odpowiedniego wdrożenia w strukturę przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci opracują system onboardingu, wprowadzą nowego pracownika w społeczność firmy, zapoznają go ze strategią, procedurami i kulturą organizacyjna firmy.

Jako specjaliści od systemów premiowych, dzięki dokładnemu rozpoznaniu środowiska pracy i specyfiki działalności firmy, zaproponujemy i wdrożymy optymalny system motywacyjny, który przełoży się na zachowanie ludzi, ich produktywność – w konsekwencji na wyniki biznesowe. Prawidłowy system motywacyjny jest doskonałym narzędziem zarządzania dla managerów, buduje relacje z pracownikami, zmniejsza ich rotację, co bezpośrednio wpływa na stabilność firmy oraz jej wizerunek na rynku.

Audyt istniejącego już systemu motywacyjnego umożliwia ocenę efektywności działania systemu oraz pokazuje realny jego wpływ na poziom zaangażowania pracowników. Korzyścią audytu jest identyfikacja obszarów wymagających poprawy oraz rekomendacja rozwiązań.

Nieodzowną częścią procesu zarządzania kadrami jest system ocen pracowniczych, który często pełni role motywacyjną. Głównym celem zaproponowanego przez nas systemu jest podniesienie świadomości pracownika w zakresie postawionych mu zadań, efektywności jego pracy oraz wyeliminowanie błędów, wynikających z braku wiedzy na temat własnej pracy.  Weryfikacji podlega również narzędzie komunikacji wewnętrznej stosowane w firmie.

Zaufali nam