Inne usługi atestacyjne

Usługi atestacyjne to usługi, w których biegły rewident dąży do uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów, w celu wyrażenia wniosku zaprojektowanego tak, aby zwiększyć stopień zaufania zamierzonych użytkowników innych niż strona odpowiedzialna, do wyniku pomiaru lub oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem kryteriów.

Zakres usługi atestacyjnej ustalamy w porozumieniu ze Zleceniodawcą. W ramach usług atestacyjnych oferujemy, m.in.:

  • badanie planu przekształcenia spółki (KSH),
  • badanie rachunkowości i działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (KSH),
  • badanie wartości godziwej aktywów będących przedmiotem wkładu w spółce akcyjnej (KSH).

Zaufali nam