"Wszystkie prawdy są łatwe do zrozumienia po ich odkryciu.
Chodzi o to, aby je odkryć."
Galileusz

Model: Automatyzacja procesu oceny podmiotów gospodarczych poprzez zastosowanie nowych metod reprezentacji do oceny ryzyka upadłości i rzetelności sprawozdań finansowych.

Model służy do szybkiej oceny i scoringu  sytuacji finansowej przedsiębiorstw w oparciu o wczytane do niego sprawozdania finansowe i dane niefinansowe oraz informacje z prasy branżowej, dane z rynku i innych źródeł. Oparty jest na wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) i  uczeniu maszynowym oraz głębokich modelach językowych.  

W modelu wykorzystano metody hybrydowe, czerpiące jednocześnie z podejść klasycznych, wskaźników i danych ustrukturyzowanych w połączeniu z metodami głębokich sieci neuronowych. Takie podejście pozwoliło na osiągnięcie wysokiej skuteczności w kontekście detekcji oraz klasyfikacji niezgodności w danych finansowych i zaoferowanie odpowiedniej  jakości oraz unikalnych funkcjonalności, które nie mogłyby być zrealizowane przy pomocy innych metod. Nasz model klasyfikacji bankructw i fraudów przedsiębiorstw został wytrenowany na danych ze sprawozdań finansowych, które  obejmują przeszło 440 tysięcy obserwacji dla 50  tysięcy unikalnych spółek na przestrzeni kilku lat. Dane zostały podzielone najpierw poprzez rozmiar przedsiębiorstwa (małe lub duże), a następnie poprzez branżę działalności (sekcja PKD).

Model wykorzystuje tzw słowa klucze i za ich pomocą cały czas się uczy poprzez doładowanie jego zasobów nowymi danymi. Stanowi więc żywe narzędzie bazujące na ciągle uaktualnianych  informacjach wejściowych. Wykorzystanie metod uczenia maszynowego pozwoliło na zaoferowanie nowej jakości oraz unikalnych funkcjonalności, które nie mogłyby być zrealizowane przy pomocy innych metod.

Najczęściej wykorzystywane do tej pory modele nie uwzględniały specyfiki rynku lokalnego. Kolejną przewagą naszego modelu jest uwzględnienie aspektów branżowych, geograficznych, lokalnych w scoringu oraz w predykcji upadłości przedsiębiorstw.  

Wytrenowany model wykorzystuje czerwone flagi, które pojawiają się w sytuacji wystąpienie zdefiniowanych zagrożeń i ryzyk.  

Narzędzie w znaczący sposób usprawnia pracę biegłych rewidentów i analityków biznesowych w zakresie analizy finansowej, identyfikacji przesłanek do zagrożenia kontynuacji działalności jednostek, prognozowania upadłości czy due diligence.  Jest szczególnie przydatny we wstępnej fazie audytu lub nawet przed podpisaniem umowy z potencjalnym klientem audytowym. Może być także wykorzystywany do wsparcia oraz automatyzacji klasyfikacji podmiotów gospodarczych oraz wykrywania ewentualnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

Zaufali nam