Due Diligence i usługi consultingowe

Due Diligence

Usługa Due Diligence to niezbędny element procesu nabycia przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest weryfikacja wartości firmy oraz określenie ryzyk związanych z przedsiębiorstwem. Dzięki zastosowanym procedurom oraz naszemu doświadczeniu, możliwa jest ocena danych przedstawionych przez sprzedającego. Przed podjęciem decyzji zakupu, strona kupująca ma możliwość poznania ryzyk związanych z transakcją. Sprzedawana spółka analizowana jest pod kątem finansowym, księgowym, podatkowym oraz prawnym. Analizie podlega również aktualna sytuacja kadrowa spółki, między innymi: struktura zatrudnienia i retencja pracowników, koszty pracy czy model zarządzania zasobami ludzkimi. Proponujemy również obsługę procesu analizy przedsiębiorstwa od strony sprzedającego. Celem takiej usługi jest zidentyfikowanie szans oraz ryzyk, umożliwiające podjęcie decyzji w negocjacjach.

Wycena Przedsiębiorstw

Proponujemy Państwu profesjonalną usługę wyceny przedsiębiorstw. Realizując zlecenie wyceny przedsiębiorstw opieramy się na następujących metodach:

  • dochodowa– analizujemy potencjał rozwoju firmy w oparciu o zdolność generowania dochodów w przyszłości (m.in. metodą DCF – discounted cash-flow zdyskontowanych przepływów pieniężnych)
  • porównawcza – odnosimy się do wartości spółek porównywalnych, wykorzystując metodę mnożników giełdowych oraz transakcji porównywalnych,
  • majątkowa – oceniamy wartość majątku spółki oraz jej zobowiązań, stosując metodę skorygowanych aktywów netto lub metodę likwidacyjną.

Wybór konkretnej metody opieramy na specyfice prowadzonej działalności przedsiębiorstwa oraz na celu, który stoi za potrzebą dokonania takiej wyceny. Wyniki wyceny przedstawiamy w formie raportu prezentującego również zastosowaną metodologię prac oraz przyjęte założenia

Inne usługi konsultingowe

Nasz zespół profesjonalistów złożony z biegłych rewidentów, doradców podatkowych i radców prawnych udzieli fachowych porad i wsparcia mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie: finansowym, rachunkowym, podatkowym i prawnym. Zakres usług doradczych jest szczegółowo omawiany i ustalany w porozumieniu ze Zleceniodawcą

Zaufali nam