Kategoria Bez kategorii

Wytyczne do raportowania ESG

GPW we współpracy z EBOiR opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG”, czyli przewodnik dla emitentów giełdowych dotyczący raportowania czynników ESG, który systematyzuje i porządkuje zalecenia i rekomendacje w tym obszarze. Odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego w ciągu…

Audyt finansowy a sprawozdania z zakresu ESG.

Polski rynek kapitałowy jest stosunkowo młody i jeszcze nie do końca rozwinięty. Firmy prowadzące działalność gospodarczą  gromadzą informacje zarówno finansowe jak i  niefinansowe,szczególnie sprawozdawanie tych ostatnich jest stosunkowo nowym obowiązkiem dla spółek giełdowych, które musza raportować informacje niefinansowe (ESG). W…

Ecovis tworzy modele oparte na AI

Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting tworzy, w ramach projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, modele  oparte  na sztucznej inteligencji. Wlaśnie zakończyliśmy prace nad projektem  audytowym p. tyt. „Automatyzacja procesu oceny podmiotów gospodarczych  poprzez zastosowanie nowych metod reprezentacji do oceny ryzyka…

Raportowanie spółek nieruchomościowych – niezbędny numer NIP

Zgodnie z nowym obowiązkiem do dnia 30 września 2022 roku spółki nieruchomościowe obowiązane były do zaraportowania do organów podatkowych swojej struktury właścicielskiej. Obowiązek ten dotyczy również udziałowców takich spółek. Co istotne raportowanie to jest obowiązkowe również dla podmiotów zagranicznych w…

WH-OSC – niezbędne UPL dla członka zarządu

Podatnicy muszą mierzyć się z nowymi obowiązkami w związku z wprowadzeniem ograniczonej procedury „pay and refund” w ramach podatku u źródła dla płatności związanych z przychodami pasywnymi które przekraczają w roku podatkowym 2 mln złotych. Jako przychody podlegające nowej procedurze…

Podatek od nieruchomości komercyjnych

W związku ze zniesieniem stanu epidemii już w zaliczce na podatek dochodowy za czerwiec podatnicy obowiązani będą do rozliczenia podatku od przychodów z budynków, powszechnie określanego jako podatek od nieruchomości komercyjnych.Opodatkowaniu podlegają budynki położone na terytorium Polski, które zostały w…

Zmiany w zakresie rozliczania wynagrodzeń członków zarządu

Do końca 2021 roku najczęściej wykorzystywanym modelem wynagradzania członków zarządu było wynagrodzenie wypłacane na podstawie uchwały wspólników. Wynagrodzenie takie traktowane było jako przychód z działalności osobistej podatnika, który nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Przedmiotowe ujęcie uległo zmianie w…