Kategoria News

Zbliża się obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów poświęcone tematowi „Partnerstwo publiczno-prawne – askekty podatkowo-bilansowe”

Przypominamy o zbliżającym się terminie szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów poświęcone tematowi „Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe” w dniu 26.09.2016. Szkolenie należy do bloku tematycznego „Rachunkowość”, Moduł II. Szkolenie będzie prowadzić doświadczony wykładowca – Pani Małgorzata Garstka, dr n. ekon.,…