Kategoria Aktualności

Fundusz inwestycyjny (SFI) – cz. IV

Zakres podmiotowy: Zgodnie z projektem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) podmiotami uprawnionymi do dokonywania wpłat na specjalny fundusz inwestycyjny (SFI) będą podmioty spełniające następujące warunki (określone w art. 28j projektowanej ustawy CIT):   1) łączne przychody z…

Fundusz inwestycyjny (SFI) – cz. III

Szczegółowe zasady opodatkowania z zastosowaniem specjalnego funduszu inwestycyjnego (SFI) Spółka powinna wykazać przychód podatkowych w następujących sytuacjach: kwoty odpisane lub wypłacone z funduszu zostały przez podatnika przeznaczone na cele inne niż cele inwestycyjne (określone w art. 28g projektowanej ustawy CIT)…

Fundusz inwestycyjny (SFI) – cz. I

Specjalny fundusz inwestycyjny (SFI), który podatnik będzie mógł utworzyć z zysku, umożliwi szybsze rozliczenie ceny nabycia lub wytworzenia środków trwałych w kosztach podatkowych, w porównaniu do obecnie obowiązujących zasad ustawy o CIT. Aby odpisy na specjalny fundusz inwestycyjny (SFI)mogły zostać…

Refakturowanie leasingu samochodów

Spółka, która bierze w leasing auta osobowe i refakturuje ten koszt na swoje spółki zależne, może odliczać od przychodu pełne wydatki związane z leasingiem. Ograniczenia musi stosować ten, kto faktycznie korzysta z pojazdu – orzekł WSA w Warszawie w wyroku…