Wytyczne do raportowania ESG

GPW we współpracy z EBOiR opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG”, czyli przewodnik dla emitentów giełdowych dotyczący raportowania czynników ESG, który systematyzuje i porządkuje zalecenia i rekomendacje w tym obszarze. Odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego w ciągu ostatnich lat zyskuje na znaczeniu w związku z rosnącą presją otoczenia, w tym zmieniającymi się oczekiwaniami inwestorów i sektora finansowego, oraz zmianami legislacyjnymi i rosnącą świadomością społeczeństwa. Silnymi motywatorami są także nowe możliwości biznesowe, takie jak rosnący popyt na zrównoważone produkty i usługi, chęć poprawy swojej atrakcyjności biznesowej na rynku pracy oraz odpowiedź na zmieniające się zachowania konsumentów.

Kasy rejestrujące

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2023 r., pod poz. 2605, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz warunki korzystania ze zwolnienia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., a określone w nim zwolnienia obowiązują przez okres jednego roku.

Struktury JPK

JPK na żądanie obejmuje 7 struktur:

• JPK_KR — księgi rachunkowe,

• JPK_PKPIR — podatkowa księga przychodów i rozchodów,

• JPK_EWP — ewidencja przychodów,

• JPK_WB — wyciąg bankowy,

• JPK_MAG — magazyn,

• JPK_FA — faktury VAT,

• JPK_FA_RR – faktury VAT RR (obowiązuje od 1 września 2019 r.).

Jeżeli organ podatkowy zażąda przekazania jednej albo kilku z wymienionych struktur, podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na ich udostępnienie. Dokładny termin będzie wyznaczony w wezwaniu. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) można zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie tego terminu,

Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF)

  • Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym terminie.
  • Ministerstwo Finansów zleci przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego dotyczącego KSeF i wskaże nowy termin wdrożenia systemu.
  • Przesuwając termin wdrożenia resort finansów wziął również pod uwagę opinie przedsiębiorców,

Podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek e-fakturowania co do zasady miał wejść w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r.

Zdiagnozowaliśmy błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Dlatego podjąłem decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego i przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. System nie wejdzie w życie w 2024 r. Wyniki audytu będą podstawą do wskazania nowego terminu

– powiedział Andrzej Domański, minister finansów. (komunikat ze strony Ministerstwa Finansó

Limity płacenia gotówką

W Polsce przepisy prawa wymagają korzystania z rachunku płatniczego przy dokonywaniu transakcji, których stroną są przedsiębiorcy. Obecnie przepisy prawa wymagają korzystania z rachunku płatniczego przy dokonywaniu transakcji, których stroną są przedsiębiorcy.
W ustawie Prawo przedsiębiorców w art. 19 ustanowiono limit wynoszący 15 tysięcy złotych, od którego dokonywanie i przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. 
Rada i Parlament UE osiągnęły wstępne porozumienie co do części pakietu na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy, który ma chronić obywateli UE i unijny system finansowy przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jednym z rozwiązań projektowanego rozporządzenia jest wprowadzenie maksymalnego limitu płatności gotówkowych wynoszącego 10 000 euro w całej UE. Ponadto zgodnie ze wstępnym porozumieniem „podmioty zobowiązane” będą musiały dodatkowo zidentyfikować i zweryfikować tożsamość osoby, która dokonuje transakcji sporadycznej w kwocie od 3 000 euro do 10 000 euro.

Ceny energii elektrycznej dla firm  w drugiej połowie 2024

Jeżeli okaże się, że od lipca przestaną działać tarcze dla przedsiębiorców i osób fizycznych, należy spodziewać się drastycznego wzrostu cen energii dla firm oraz dla gospodarstw domowych. Według różnych szacunków te wzrosty mogą zacząć się od kilkudziesięciu, a skończyć nawet na 200% procentach. Przedsiębiorcy apelują do rządu o wdrożenie rozwiązań pozwalających na przedłużenie działania mechanizmów ochronnych w tym zakresie,

Czy KAS może zawsze zablokować konto bankowe przedsiębiorcy?

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w 2023 roku liczba zablokowanych rachunków bankowych z wykorzystaniem STIR wzrosła o 4,4% w porównaniu z 2022 rokiem. W tym samym czasie o ponad 17% zwiększyła się liczba podmiotów kwalifikowanych objętych blokadami.
Ostatnio łączna kwota zablokowanych środków pieniężnych urosła rok do roku o przeszło 14%, do 88,5 mln zł. Z kolei cała wartość szacowanych uszczupleń wyniosła prawie 288 mln zł, a więc o niespełna 4 mln mniej niż w 2022 roku. Zdaniem ekspertów, w bieżącym roku nie można wykluczyć częstszego stosowania tego narzędzia, bo fiskus wciąż jest mocno zdeterminowany do tropienia wszelkich nieprawidłowości – Gazeta Prawna

Informatykom-przedsiębiorcom najbardziej opłaca się ryczałt

Przedsiębiorcy, w tym także informatycy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, mają czas do 20 lutego, by wybrać jedną z trzech dostępnych form opodatkowania na 2024 r.: skalę podatkową, podatek liniowy 19 proc. i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wyliczenia wskazują, że w branży IT w większości przypadków najbardziej opłaca się ryczałt, ze stawką 12 proc. (Czytaj więcej na Prawo.pl:https://www.prawo.pl/podatki/aktualnosci/)

Limit dla małego podatnika

Limit dla małego podatnika VAT został więc podwyższony z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro. Tym samym limit w podatku VAT został zrównany z limitem w podatku dochodowym. Od 1 lipca 2023 r. większa grupa przedsiębiorców będzie mogła rozliczać podatek VAT kwartalnie i skorzystać z kasowej metody rozliczania podatku VAT.

Termin złożenia aktualizacji VAT-26 przy sprzedaży samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Sprzedaż samochodu wykorzystywanego dotychczas przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oznacza, że nie jest on już wykorzystywany w prowadzonej działalności i wobec tego zgłoszona do urzędu skarbowego informacja VAT-26 pozostaje nieaktualna.  Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 9.03.2023

Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 sierpnia 2023 r., pod poz. 1731, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Mocą tego rozporządzenia określono nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.  Poradnik VAT nr 18 (594) z dnia 20.09.2023

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera