Ecovis tworzy modele oparte na AI

Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting tworzy, w ramach projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, modele  oparte  na sztucznej inteligencji. Wlaśnie zakończyliśmy prace nad projektem  audytowym p. tyt. „Automatyzacja procesu oceny podmiotów gospodarczych  poprzez zastosowanie nowych metod reprezentacji do oceny ryzyka upadłości i rzetelności sprawozdań finansowych” . Projekt został pozytywnie oceniony  i otrzymaliśmy na jego wdrożenie  dofinansowanie ze środków unijnych. Celem tego  projektu jest budowanie przewagi  konkurencyjnej  w obszarze badania sprawozdań finansowych poprzez  doskonalenie procesów automatyzacji,  które mają wspomagać analizy  biegłego rewidenta i rozszerzać jego możliwości w zrozumieniu  bieżącej sytuacji badanej jednostki . Chodzi o procesy wspomagające  osąd biegłego w takich kwestiach jak prawidłowość i celowość podejmowanych przez zarządy decyzji operacyjnych. Wdrażany model jest  przystosowywany  do  warunków polskiej gospodarki i zwiększa bezpieczeństwo klientów. Stanowi dla nas także poszerzenie naszej oferty usług badania sprawozdań finansowych. W tym roku najprawdopodobniej rozpoczną się prace nad stworzeniem modeli do oceny informacji niefinansowych (ESG) 

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera