Audyt finansowy a sprawozdania z zakresu ESG.

Polski rynek kapitałowy jest stosunkowo młody i jeszcze nie do końca rozwinięty. Firmy prowadzące działalność gospodarczą  gromadzą informacje zarówno finansowe jak i  niefinansowe,szczególnie sprawozdawanie tych ostatnich jest stosunkowo nowym obowiązkiem dla spółek giełdowych, które musza raportować informacje niefinansowe (ESG). W przygotowaniu oświadczeń na temat informacji niefinansowych emitent może stosować dowolne zasady, w tym własne zasady, krajowe, unijne, lub międzynarodowe standardy, normy lub wytyczne, wskazując jednocześnie w oświadczeniu, jakie zasady, standardy, normy lub wytyczne zastosował.  Sprawozdania finansowe zawierające dane z ksiąg rachunkowych  charakteryzują się wysokim poziomem regulacji i kontroli i stanowią żródło wiedzy dla otoczenia, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje. Z informacji w nich zawartych korzystają nie tylko właściciele, ale także banki, klienci, dostawcy, a także służby skarbowe, z którymi firmy rozliczają się z podatków. Wyniki audytu  przedstawione w formie sprawozdania biegłego rewidenta stanowią podstawę do podejmowania decyzji finansowych. Dlatego też proces badania sprawozdania finansowego jest tak ważny i podlega szczegółowym regulacjom. 

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera