WH-OSC – niezbędne UPL dla członka zarządu

Podatnicy muszą mierzyć się z nowymi obowiązkami w związku z wprowadzeniem ograniczonej procedury „pay and refund” w ramach podatku u źródła dla płatności związanych z przychodami pasywnymi które przekraczają w roku podatkowym 2 mln złotych. Jako przychody podlegające nowej procedurze należy uznać w szczególności płatności z tytułu odsetek, należności licencyjnych czy dywidend wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych. Do końca 2021 roku podatnicy stosując szczególne zwolnienia bądź postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mogli unikać pobierania podatku u źródła niezależnie od kwoty wypłaty świadczeń. Począwszy od stycznia 2022 roku po przekroczeniu kwoty 2 mln złotych wypłaty dla jednego podmiotu z określonego tytułu co do zasady zobowiązani są jednak pobrać podatek, nawet w przypadku gdy ostatecznie obowiązują przepisy pozwalające na zaniechanie pobrania podatku bądź pobrania go w niższej wysokości.
Ponieważ procedura zwrotu podatku może zająć kilka miesięcy większą popularnością cieszą się metody wyłączające obowiązek jego pobrania. Jedną z nich jest oświadczenie składane przez zarząd spółki dotyczące deklaracji spełnienia wszelkich przesłanek do zastosowania zwolnienia. Przedmiotowe oświadczenie powinno zostać złożone do organów podatkowych na druku WH-OSC. Oświadczenie takie można złożyć do 7 dnia miesiąca następującego po dokonanej płatności. Co jednak istotne, aby zostało ono złożone skutecznie podpisujący je członek zarządu uprzednio musi zarejestrować w urzędzie pełnomocnictwo dla samego siebie na urzędowym druku UPL.
Należy wskazać, iż brak rejestracji takiego upoważnienia na kilka dni przed złożeniem oświadczenia na druku WH-OSC może spowodować brak możliwości jego złożenia bądź jego nieskuteczność.

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera