Podatek od nieruchomości komercyjnych

W związku ze zniesieniem stanu epidemii już w zaliczce na podatek dochodowy za czerwiec podatnicy obowiązani będą do rozliczenia podatku od przychodów z budynków, powszechnie określanego jako podatek od nieruchomości komercyjnych.
Opodatkowaniu podlegają budynki położone na terytorium Polski, które zostały w całości bądź części oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy bądź innej pokrewnej umowy.
Wysokość podatku wynosi 0,035%, a podstawę stanowi suma wartości początkowych wszystkich posiadanych budynków pomniejszana jest o kwotę 10 mln złotych.
Należy jednak wskazać, iż w dalszym ciągu wiele wątpliwości budzi zarówno sposób określania wysokości podstawy opodatkowania jak i zakresu środków trwałych które należy uwzględnić w kalkulacji. Szczególne wątpliwości dotyczą części wspólnych budynków, które nie podlegają bezpośrednio oddaniu w najem.
Podatek od nieruchomości komercyjnych trzeba ująć już w lipcu – Dziennik Gazeta Prawna: 18. lipiec 2022 137 – e-wydanie

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera