Zmiany w zakresie rozliczania wynagrodzeń członków zarządu

Do końca 2021 roku najczęściej wykorzystywanym modelem wynagradzania członków zarządu było wynagrodzenie wypłacane na podstawie uchwały wspólników. Wynagrodzenie takie traktowane było jako przychód z działalności osobistej podatnika, który nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Przedmiotowe ujęcie uległo zmianie w styczniu 2022 roku, kiedy to wynagrodzenia uzyskiwane na podstawie powołania zostały objęte obowiązkowymi składkami społecznymi i zdrowotnymi. Co istotne członkowie zarządu którzy jednocześnie podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych w innym kraju należącym do Unii Europejskiej, EOG bądź kraju, z którym Polska zawarła stosowną umowę, mogą uniknąć obowiązkowego ubezpieczenia.
Dodatkowo istnieją też inne sposoby wynagradzania członków zarządu które mogą pozwolić uniknąć objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.
Rozliczasz wynagrodzenia członków zarządu? Zobacz, co zmieniono – GazetaPrawna.pl

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera