Korzystne zasady rozliczania darowizn związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2

Wszyscy jesteśmy świadomi konsekwencji jakie niesie za sobą panująca obecnie epidemia COVID-19, z której skutkami będziemy się mierzyć na wielu płaszczyznach. Obecnie jednak wszyscy skupiamy się na walce z wirusem prowadzonej w szpitalach, jednocześnie starając się zapobiegać szeroko pojętym skutkom gospodarczym epidemii. Ze względu na precedensową sytuację w walce z wirusem, potrzebne jest zaangażowanie nas wszystkich. Szczególnego wsparcia potrzebują podmioty udzielające pomocy osobom chorym na COVID-19.

Połączenie powyższego możliwe jest dzięki niektórym rozwiązaniom prawnym związanym z korzyściami dla przedsiębiorców wynikającymi z dokonaniem darowizn na rzecz walki z epidemią koronawirusa COVID-19.


PODATKI DOCHODOWE

Pierwsze z rozwiązań zostały zawarte w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 oraz niektórych innych ustaw, która po poprawkach Senatu wróciła w dniu 31 marca 2020 roku do Sejmu.

Ustawa ta przewiduje szczególnie preferencyjne zasady odliczania przez podatników CIT oraz PIT od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku na rzecz:

  •  podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem COVID-19 wpisanych na wykaz prowadzony przez właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Na wykazie tym znajdują się przede wszystkim określone szpitale, pogotowia ratunkowe oraz zakłady opieki, a także
  •  Agencji Rezerw Materiałowych bądź Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych.

Zgodnie z określonymi zasadami w przypadku darowizny przekazanej w okresie:

  • od 1 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Należy jednak podkreślić, iż odliczenie z tytułu darowizn będzie mogło zostać uwzględnione przy obliczaniu bieżących zaliczek na podatek już w 2020 roku.

W pozostałym zakresie w kwestii rozliczenia darowizn zastosowanie znajdą przepisy ogólne tj. w szczególności odliczenie darowizn jest możliwe w przypadku, gdy nie została ona zaliczona do kosztów uzyskania przychodów podatnika oraz jest udokumentowana dowodami wpłat na rachunek odpowiedniej jednostki.


DAROWIZNY RZECZOWE

Dodatkowo w przypadku dokonania na rzecz wyżej wskazanych podmiotów darowizn rzeczowych przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem oraz zapobieganiem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w przypadku zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy o darowiźnie z obdarowaną jednostką zastosowanie znajdzie obniżona 0% stawka podatku VAT.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów przedmiotem takiej darowizny mogą być w szczególności wyroby medyczne, produkty lecznicze, testy diagnostyczne, a także środki ochrony osobistej, w szczególności maski, gogle, kombinezony, okulary etc.

Istotnym jest, iż obniżona 0% stawka podatku VAT ma zastosowanie do darowizn dokonanych zgodnie z powyższymi zasadami w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 roku.

Podsumowując, należy więc stwierdzić, iż wprowadzone rozwiązania są niezwykle korzystne dla przedsiębiorców, w związku z czym mogą faktycznie wpłynąć na pomoc niesioną podmiotom leczniczym. Dzięki preferencyjnym zasadom odliczania darowizn, które mogą być stosowane do bieżącego okresu oraz stosowania wysokiego mnożnika odliczenie może przynieść przedsiębiorstwu wymierne korzyści. Również zastosowanie obniżonej 0% stawki podatku VAT przy darowiznach rzeczowych pozwoli przedsiębiorcom oprócz niesienia pomocy również osiągnięcia wymiernych korzyści.

Konrad Kamiński – Kontroler Finansowy
konrad.kaminski@ecovis.pl
+48 664 300 862


Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

69 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *