Planowane przesunięcie terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

ORD-U

Przedłuża się termin do sporządzenia i przesłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą informacji, o których mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za który są sporządzane.

Przedłużenie stosuje się do terminu upływającego w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

IFT-2R

Przedłuża się termin przesyłania informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.3)), do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 tej ustawy.

Przedłużenie stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

65 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *