Projekty regulacji w związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 rząd przedstawia projekty regulacji, które mają za zadanie wspomóc przedsiębiorców w działalności w okresie epidemii. W dniu dzisiejszym, Sejm głosować ma nad najważniejszymi regulacjami związanymi z tzw. tarczą antykryzysową. Zakłada się, że będą one obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Inne ułatwienia ( w tym wydłużenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych) mogą zostać wprowadzone w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów. Należy podkreślić, że są to propozycję, które mogą ulec modyfikacji lub zmianom w trakcie prac nad ich uchwaleniem. Wynika, to z tego, że obecnie trwają bardzo dynamiczne prace nad tzw. tarczą antykryzysową i na bieżąco wprowadzona są zmiany i modyfikacje. Z tego względu propozycje te mogą być wprowadzone w życie w innym kształcie niż opisany poniżej.

W najbliższy poniedziałek opiszemy Państwu, jakie propozycje w zakresie podatków faktycznie wejdą w życie. 

Najważniejsze, obecnie, podatkowe propozycje tzw. tarczy antykryzysowej:

 • możliwość rozliczenia straty podatkowej poniesionej w 2020 r. z dochodami uzyskanymi
  w 2019 r., ale nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł;
 • prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek w CIT (tylko mali podatnicy);
 • przedłużenie dla części podatników terminu do zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za okres marzec – maj 2020 r., do 20 lipca 2020 r.;
 • zniesienie obowiązku dla dłużników wyłączenia z kosztów podatkowych kwot, które nie zostały uregulowane w terminie;
 • wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

Skorzystanie z tych regulacji będzie możliwe jednak dopiero po spełnieniu określonych w ustawie warunków (m. in. uzyskanie w roku podatkowym przychodów niższych o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku poprzednim, poniesienie przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19);

Ponadto:

 • zostanie przedłużony termin na złożenie zeznania CIT-8 za 2019 r. (ale tylko dla organizacji pozarządowych);
 • odroczony do 1 lipca 2020 r. zostanie obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją (JPK_VDEK) dla dużych przedsiębiorców;
 • odroczony do 1 lipca 2020 r. zostanie obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • odroczone do 1 lipca 2020 r. zostanie stosowanie nowej matrycy stawek VAT;
 • zostanie wprowadzona możliwość odliczenia od postawy podatku darowizn przekazanych
  w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym w ustawie podmiotom (m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych);
 • zostanie wydłużony do 14 od dnia zlecenia przelewu termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności przelewem na rachunek inny niż wskazany na „białej liście”;
 • zostanie wydłużony termin na złożenie zeznań podatkowych osób fizycznych (PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) za 2019 r. (prawdopodobnie do końca maja 2020 r.) zamiast do 30 kwietnia 2020 r.

Dodatkowo projekty regulacji przyjętych przez rząd umożliwiają:

 • wprowadzanie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości;
 • możliwość zawieszania przez KAS postępowań prowadzonych wobec przedsiębiorców na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 • czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 • możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

Zgodnie z przejętym projektem ustawy, Minister Finansów będzie miał prawo wydać  rozporządzenie, którym przesunie terminy wynikające z ustawy o rachunkowości, m.in. dotyczące sprawozdań finansowych. Biorąc pod uwagę, że termin mija 31 marca, można się spodziewać, że rozporządzenie może zostać wydane w ostatniej chwili.

Chcemy podkreślić, że środki masowego przekazu podały, że istnieje możliwości przesunięcia terminu na sporządzenie zeznania CIT-8 do dnia 31 maja 2020 r. oraz, że  zostanie również zmieniony termin na sporządzenie sprawozdania finansowego, być może będzie przesunięty do końca czerwca 2020 r.

Ecovis System Rewident proponuje pomoc w zakresie prawa pracy i płac, które pomoże Państwu zachować płynność finansową.

Do takich działań należą:

 • wykorzystanie urlopów w okresie przestoju,
 • korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • powierzanie pracy zdalnej,
 • obliczanie wynagrodzenia za przestój,
 • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek ZUS za okres od lutego do kwietnia 2020 r.
 • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenie
  o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.
 • możliwości rozłożenia podatku na raty, przesunięcia terminu płatności albo umorzenia.

Zwracamy jednocześnie uwagę na obowiązujące już regulacje podatkowe, które mogą Państwu pomóc zachować płynność finansową i obniżyć, bądź odroczyć spełnianie obowiązków podatkowych.

Do takich działań należą:

 • odroczenie terminu płatności (rozłożenie na raty) podatku;
 • odroczenie terminu płatności (rozłożenie na raty) zaległości podatkowej;
 • umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej;
 • udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;
 • zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku;
 • ograniczenie poboru zaliczek na podatek;
 • odroczenie terminów wynikających z przepisów prawa podatkowego.

 

ECOVIS System Rewident służy pomocą w przygotowaniu stosownych wniosków oraz reprezentuje podatników w trakcie tych postępowań.

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *