Magazyn typu call – off stock

1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy Dyrektywy Rady UE 2018/1910 dotyczące magazynu typu call-off stock.
Procedura call-off stock stanowi uproszczenie dla podmiotów dokonujących dostaw towarów do podatników z innych państw członkowskich, którzy przed dokonaniem dostawy przemieszczają towary na terytorium państwa przeznaczenia i przechowują je tam przez określony czas.
Uproszczenie polega na eliminacji obowiązku rejestracji dostawcy jako podatnika VAT w kraju przeznaczenia towarów. Dostawca wykaże dokonaną sprzedaż wyłącznie jako WDT w kraju, z którego towary są transportowane. Bez zastosowania tego uproszczenia przemieszczenie własnych towarów do magazynu na terytorium innego państwa członkowskiego dostawca musiałby wykazać jako tzw. beztransakcyjne przemieszczenie, co wiązałoby się z koniecznością zarejestrowania dostawcy jako podatnika VAT w kraju przeznaczenia i rozliczenia sprzedaży na rzecz odbiorcy z innego państwa UE jako dostawy krajowej w kraju przeznaczenia.

Przykład: 1 stycznia 2020 Spółka A z Polski przesyła towar do magazynu call-off stock na terytorium Niemiec i przechowuje. 1 kwietnia 2020 niemiecki kontrahent Spółki A pobiera towar z magazynu.
Od 1 stycznia 2020 Spółka A może uniknąć obowiązku rozliczenia przemieszczenia towarów za okres styczeń 2020 r. i obowiązku rejestracji jako podatnik VAT na terytorium Niemiec. Spółka A ma obowiązek wykazać WDT w Polsce za okres kwiecień 2020 r.

Jedną z ważniejszych zmian dla polskich podatników wynikającą z wprowadzenia nowych zasad magazynu call-off stock jest to, że towary przemieszczane do magazynu będą mogły być przeznaczone do działalności handlowej (obecnie warunkiem dla zastosowania uproszczenia wynikającego z magazynu konsygnacyjnego jest to, aby towary przechowywane w magazynach były przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej prowadzonej przez nabywcę, z wyłączeniem działalności handlowej).

Przykład: Niemiecki kontrahent Spółki A jest hurtownikiem i nabywa towar z przeznaczeniem na działalność handlową. Od 1 stycznia 2020 r. może korzystać z uproszczeń przewidzianych przez magazyn typu call-off stock.


Najważniejsze cechy magazynu typu call-off stock:

  • Towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz do innego państwa członkowskiego w celu dostarczenia tych towarów w tym państwie – na późniejszym etapie i po ich przybyciu – innemu podatnikowi, który jest uprawniony do nabycia własności tych towarów zgodnie z obowiązującym porozumieniem między tymi dwoma podatnikami
  • Podatnik wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim, do którego towary są wysyłane lub transportowane
  • Klient, dla którego towary są przeznaczone, musi być z góry znany (ale może zostać zastąpiony w określonym czasie)
  • Magazyn nie musi być prowadzony przez ostatecznego nabywcę
  • Przeznaczenie towarów na każdy rodzaj działalności: produkcyjną, usługową oraz handlową.

Prowadzący magazyn i wprowadzający towary do magazynu prowadzą rozbudowane ewidencje. Sprzedawca powinien również ująć informację o tej transakcji w składanej deklaracji VAT-UE (w momencie rozpoczęcia przemieszczenia) Jeśli po upływie 12 miesięcy od przemieszczenia towaru nie nastąpi dostawa towaru na rzecz „planowanego” klienta lub zastępcy – dostawca musi wykazać WNT towarów własnych w kraju przemieszczenia (czyli musi wcześniej zarejestrować się)

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *