Split Payment – zmiany w projekcie

Komisja Europejska, decyzją z dnia 18 lutego br., wyraziła zgodę na wprowadzenie przez Polskę obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) na wybrane towary i usługi. Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UA45) która od 1 września 2019 r. wprowadza obowiązkowy split payment.

Głównym założeniem zmian zawartych w projekcie jest zastąpienie obowiązujących obecnie szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej stosowanym obligatoryjnie stosowanym mechanizmem split payment. Obowiązkowy split payment będzie stosowany co do zasady w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które obecnie objęte są reżimem odwrotnego obciążenia lub odpowiedzialności solidarnej.

Z opublikowanego projektu wynika, że obowiązkowy split payment ma dotyczyć wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł. Obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną wybrane towary oraz usługi (wymienione w nowym Załączniku 15 do ustawy o VAT). Wprowadzony też zostanie obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności ma być obowiązkowo stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych, wśród których można wymienić m. in.:

  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
  • odpady, złom, surowce wtórne;
  • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde (HDD);
  • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
  • roboty budowlane;
  • węgiel;
  • handel częściami do samochodów i motocykli.

W przypadku faktur dokumentujących dokonane pomiędzy podatnikami transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Nowelizacja przewiduje również sankcję za brak umieszczenia na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”. Obecnie trwają dyskusje nad wysokością tej sankcji.

Projekt nowelizacji przewiduje także rozszerzenie zakresu dopuszczalnego przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zgodnie z założeniami, podatnicy mają uzyskać możliwość przeznaczenia tych środków nie tylko na zapłatę zobowiązania w podatku VAT ale również na zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS. To z pewnością dobra wiadomość dla wielu przedsiębiorców, którzy narzekali na negatywny wpływ mechanizmu podzielonej płatności na ich płynność finansową.

W przypadku podatników, którzy wbrew obowiązkowi będą dokonywać przelewów z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do tej ustawy, poniesione przez nich wydatki nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów.  Zmiana w tym zakresie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *