Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych za rok 2017

Przypominamy, że z dniem 1 października 2018 r upłynął termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych za 2017 r. Podatnicy, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, mogą być ukarani grzywną w wysokości nawet do 42.000 zł.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych należy, co do zasady, przedłożyć urzędowi skarbowemu do dnia upływu terminu złożenia rocznego zeznania. Termin przekazania oświadczenia odnoszącego się do dokumentacji za 2017 r. został jednak przedłużony do końca do 1 października 2018 r.

Kodeks karny skarbowy w art. 56 § 4 przewiduje sankcją za niezłożenie w porę takiego oświadczenia.

Podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Sprawy dotyczące nieterminowego przekazania organowi podatkowemu wymaganych dokumentów są rozstrzygane zazwyczaj w postępowaniach mandatowych. Taki tryb stosuje się, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia surowszej kary niż grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli ukarany odmówi przyjęcia mandatu karnego sąd może wymierzyć grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej płacy (obecnie od 210 zł do 42.000 zł).

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *