Zapytanie ofertowe nr Z1/2015/BnI

ECOVIS System Rewident Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej lub znacząco ulepszonej usługi w zakresie ustalania dochodu rolnika na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Usługa badawcza, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia, jest planowana do zrealizowania w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

 

Treść zapytania

Skan zapytania

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *